دیس بیضی ویکتوریا لومینارک فرانسه

370,000 تومان

جنس : آرکوپال

برند: لومینارک فرانسه

کشوررمبدا : فرانسه

مناسب برای سرو انواع غذا و پذیرایی

 

ماکروویو

دیس بیضی ویکتوریا لومینارک فرانسه
دیس بیضی ویکتوریا لومینارک فرانسه

370,000 تومان